Doradztwo w zakresie e-marketingu.
Opracowywanie strategii budowy i rozwoju
produktów internetowych.
Kreowanie narzędzi on-line wspomagających
procesy decyzyjne w biznesie.
mobile: +48 608 059 799
e-mail: j.biczkowski@webangels.pl